2007-05-28

Harry Potter 7

Harry Potter and the Deathly Hallows - släpps på engelska den 21 juli och säkerheten kring tryckningen är mycket hög. Boken trycks i totalt mörker på ett tryckeri i tyska staden Pössneck.
Hoppas att korrekturläsningen är ordentligt gjord innan.
På svenska kommer Harry Potter och dödsrelikerna den 21 november.

Inga kommentarer: