2007-05-25

DansbandsbussarJerry Prütz har sammanställt sina rapporter om svenska dansbandsbussars förehavanden mellan 2001 och 2006 i boken Vägspan - Dansbandsbussar på turné.

Författaren tycker bäst om Casanovas buss (se bild).

Inga kommentarer: