2007-04-03

Serieromanen


Fler och fler romaner i serieform börjar dyka upp. En del kanske minns Joanna Rubin Drangers Fröken Livrädd & kärleken eller Art Spiegelmans Maus.
Nyss utgiven är Jason Lutes: Berlin - stad av sten (Ordfront) om den blyga Marthe och vänsterjournalisten Kurt.
Tjugotalets Berlin i serieform - Läs mer i SvD

Inga kommentarer: