2007-03-16

VarulvsvalsenNy bok av Sigge Eklund: Varulvsvalsen (Bonniers)

En roman om att vara anhörig till en drogmissbrukare. Att leva mellan hopp och förtvivlan med någon som lovar att sluta. I ren desperation verkar kidnappning och tvångsavgiftning vara den enda utvägen. En spännande bladvändare, man måste få veta hur det går.

Inga kommentarer: