2007-03-14

BarnbarnLäser i SvD att fyrtiotalisterna är besatta av barnbarn. Att få barnbarn är viktigt för den målmedvetna generationen och ett konsumtionsprojekt såväl som ett existensiellt projekt.

Det stämmer nog. I vår utkommer åtminstone två böcker som riktar sig till far/morföräldrar istället för till föräldrar...
Alfvén/Hofsten: Barnbarnsboken (Prisma)
Agneta Neroth: Att bli med barnbarn (Damm)

Inga kommentarer: