2007-01-04

Harry Potter 7Alldeles före jul avslöjade J K Rowling genom en gåta på sin hemsida www.jkrowling.com titeln på den sjunde delen om Harry Potter: Harry Potter and the deathly hallows blir det. Boken skrivs nu, men inget utgivningsdatum är ännu fastlagt.

Författaren har meddelat att en av de mer framträdande karaktärerna kommer att dö i denna del och vadslagningen om vem pågår för fullt på de brittiska vadslagningsfirmorna. Man ger pengarna tillbaka på att Harry P överlever...

Inga kommentarer: