2006-08-23

Böcker i media

1. I dagens GP recenseras Gunilla Linn Persson: Sagan om mig själv (W&W)

2. I SvD recenseras Lena Einhorn: Vad hände på vägen till Damaskus- på spaning efter den verklige Jesus från Nasaret (Prisma)

3. I SvD även Leif Eriksson: Eldflugor och andra berättelser (Lind & co) - berättelser om att livet kunde sett annorlunda ut om man bara inte fastnat i vanan.

4. I SvD också Per J Andersson/Mikael Lindström: Moderna Indien (Alfabeta) - om Kina är på väg att bli världens fabrik, håller Indien på att bli hela världens kontor.

Inga kommentarer: