2006-01-27

Mozart 250 årIdag den 27 januari för 250 år sedan föddes Mozart, vilket firas över hela världen. Man måste säga att han levde ett kort men intensivt liv, han dog endast 35 år gammal 1791 och hade då präglat den klassiska musiken för all framtid.

Boktips:
Nils-Olof Franzén: Mozart och hans värld (Bonniers)
HC Robbins Landon: Mozart - de gyllene åren (Prisma, under utg.)
Eric-Emmanuel Schmitt: Mitt liv med Mozart (Storm)

Inga kommentarer: